Coronavirus

11 mei 2020

Elann handelt in lijn met het beleid van het RIVM. Elann verwijst u voor meer informatie graag naar de website van het RIVM, en naar uw eigen brancheorganisatie.

Beleid rond nascholingen in de komende periode

In de afgelopen periode hebben we in verband met de Corona crisis en de daarmee samenhangende overheidsmaatregelen, alle fysieke scholingen tot 1 juni 2020 moeten annuleren. Een aantal van deze scholingen is verplaatst naar een datum in het najaar of naar 2021, en een klein aantal scholingen wordt digitaal (online) aangeboden.

Ondanks de huidige onduidelijkheid over het verdere verloop van Corona crisis willen we u graag zo snel als mogelijk weer voorzien van  interessante en actuele nascholingen in de eigen regio. Nu de reguliere zorg geleidelijk weer opstart, lijkt ook het moment gekomen om de nascholingen weer geleidelijk te gaan opstarten. Daarbij werken we in de komende periode toe naar het digitaal inzetten van een aantal scholingen, zoals onder andere de verplichte informatiebijeenkomsten voor de deelname aan een aantal zorgprogramma’s.
Daarnaast zullen naar verwachting de “fysieke” nascholingen die in het najaar plaatsvinden, alleen kunnen doorgaan met in achtneming van veiligheidsmaatregelen, waaronder de afstand van 1,5 meter. Momenteel maken we hierover afspraken met onze nascholingslocaties. In de bevestigingsbrief van een scholing informeren wij u over de afspraken die van toepassing zijn.
 
Wij blijven u natuurlijk geregeld op de hoogte houden van het nascholingsaanbod in de komende periode. Houd onze website (www.elann-nascholingen.nl) in de gaten voor het actuele nascholingsaanbod.

Reeks gratis en geaccrediteerde webinars coronavirus

Huisartsen kunnen gratis geaccrediteerde webinars over het coronavirus (COVID-19) volgen. NHG, LHV en MedischeScholing.nl werken hiervoor samen. Het eerste webinar over dit onderwerp op MedischeScholing.nl had maar liefst 12.500 deelnemers. Vanwege de grote behoefte aan actuele informatie bij huisartsen wordt, in samenwerking met InEen, Huisarts van de Toekomst en VPH, een structureel vervolg aan dit webinar gegeven. 

Ook andere organisaties bieden webinars over het coronavirus aan:

Medewerkers werken thuis

In lijn met het beleid van het RIVM werken alle medewerkers van de Elann zoveel mogelijk thuis. Elann kan huisartsen, praktijkmedewerkers en andere zorgverleners gewoon blijven ondersteunen, maar dit zal zoveel mogelijk online of telefonisch zijn:

  • U kunt ons gewoon bereiken via het algemene e-mailadres secretariaat@elann.nl, of medewerkers rechtstreeks mailen via de e-mailbuttons op onze medewerkerspagina
  • Wilt u gebeld worden? Vermeld dit dan in uw e-mailbericht, samen met het telefoonnummer waarop u bereikbaar bent.
     

Laatste update: 11 mei 2020

Terug naar overzicht