GEZOCHT: Stageplaatsen voor studenten PHYSICIAN ASSISTANT

10 december 2020

Studenten van de opleiding Master Physician Assistant (MPA) van de Hanzehogeschool Groningen zijn blijvend op zoek naar stageplaatsen huisartsgeneeskunde in de regio Noord en Oost Nederland.

De MPA opleiding is een 2,5 jarige, duale Master of Science opleiding, waarbij studenten wekelijks op de woensdag cursorisch onderwijs genieten aan de opleiding in Groningen (voor een overzicht van het curriculum zie: www.hanze.nl/mpa). Daarnaast verwerven de studenten op hun eigen praktijkleerplek binnen een leermeester-gezel relatie de benodigde specialistische competenties. Voorts worden studenten binnen het praktijkleren tevens verzocht om 7 stages buiten het eigen specialisme af te ronden. Deze stages zijn gekoppeld aan de thematiek van het vak Klinische Geneeskunde & Farmacotherapie. Het doel van deze stages is het behalen van generalistische competenties.

Van u als geïnteresseerde huisarts verwachten we dat u affiniteit heeft met enige vorm van praktijkopleiding (AIOS, co-assistenten), daarnaast een coachende houding bezigt, maar bovenal ook medische taakherschikking via physician assistants omarmt. Dit vooral, omdat de eis aan onze studenten is dat zij aan het eind van hun stage huisartsgeneeskunde de nodige doelen moeten hebben behaald, waaronder het onder reactieve supervisie consulten kunnen verrichten. Dit alles teneinde beoordeeld door u als huisarts.

De stagevergoeding die u als huisarts bij de opleiding MPA kunt declareren betreft € 500,- voor een stageperiode van 3 weken uur (= 72 uur) per student.

Mocht u aan aanvullende informatie willen, dan is de heer Luppo Kuilman (programma-manager) graag bereid u te woord te staan. Hij is bereikbaar via: l.kuilman@pl.hanze.nl

Terug naar overzicht