Aansluiting LSP

De huisarts kan eenmalig een vergoeding aanvragen voor de kosten die hij maakt voor aansluiting op het Landelijk Schakelpunt (LSP). De AOF-commissie vindt dat deelname aan het LSP met name voor patiënten in achterstandswijken meerwaarde heeft. Daarnaast is de landelijke kostenvergoeding voor het aansluiten op het LSP ontoereikend.

Vergoeding

De vergoeding bedraagt 2 euro per patiënt met een maximum van 3.000 euro per normpraktijk. Deze financiering wordt gedaan met het budget dat de hagro heeft gekregen van het AOF. Uitbetaling vindt plaats voor zover dit budget van de hagro toereikend is.  

Werkwijze aanvragen vergoeding

Vraag de vergoeding aan door de volgende stappen te doorlopen:

1. Download onderstaand aanvraagformulier.
2. Vul het in en voeg de benodigde bijlage (kopie van Opt-in aanmeldingen LSP VZVZ) toe.
3. Laat de aanvraag ondertekenen door de voorzitter van de hagro.
4. Stuur het getekende formulier met de benodigde bijlage naar Elann, onder vermelding van AOF-aanvraag.

U kunt dit doen per e-mail of per post:
aofgroningen@elann.nl 
AOF Groningen
p/a Elann
Paterswoldseweg 806
9728 BM Groningen

Afhandelingstermijn aanvraag

De aanvraag voor dit standaardproject wordt binnen tien werkdagen afgehandeld.

Download aanvraagformulier aansluiting LSP