Aanvraag overige projecten

Heeft u een project dat u graag door het AOF gefinancierd zou zien, anders dan één van de vermelde standaardprojecten? Dan kunt u een verzoek daartoe indienen via onderstaand aanvraagformulier.

Vergoeding

De AOF-commissie beslist welke kosten worden vergoed en de hoogte van de eventuele vergoeding.

Werkwijze aanvragen vergoeding

Vraag de vergoeding aan door onderstaande stappen te doorlopen:

  1. Download onderstaand aanvraagformulier.
  2. Vul het in.
  3. Laat de aanvraag ondertekenen door de betrokken huisartsen en door de voorzitter van de hagro.
  4. Stuur het getekende formulier naar Elann, onder vermelding van AOF-aanvraag.

U kunt dit doen per e-mail of per post:
aofgroningen@elann.nl 
AOF Groningen
p/a Elann
Paterswoldseweg 806
9728 BM Groningen

Afhandelingstermijn aanvraag

U krijgt binnen vijftien werkdagen een bevestiging van ontvangst én de datum van de AOF-commissievergadering waarin uw aanvraag wordt behandeld. Over de beoordeling van uw aanvraag wordt u binnen een week na de commissievergadering geïnformeerd.

Ga naar Over de AOF-commissie voor de vergaderdata.

Vragen over projectvoorstel

Met vragen over (de uitwerking van) een projectvoorstel kunt u contact opnemen met Gerard Tros, secretaris van de AOF-commissie, via de contactgegevens aan de zijkant van de pagina.

Download aanvraagformulier overige projecten