Aanvraag overige projecten

Heeft u een project dat u graag door het AOF gefinancierd zou zien, anders dan één van de vermelde standaardprojecten? Dan kunt u een verzoek daartoe indienen via onderstaand aanvraagformulier.

Vergoeding

De AOF-commissie beslist welke kosten worden vergoed en de hoogte van de eventuele vergoeding.

Werkwijze aanvragen vergoeding

Vraag de vergoeding aan door onderstaande stappen te doorlopen:

  1. Download onderstaand aanvraagformulier.
  2. Vul het in.
  3. Laat de aanvraag ondertekenen door de betrokken huisartsen.
  4. Stuur het getekende formulier naar Elann, onder vermelding van AOF-aanvraag.

U kunt dit doen per e-mail of per post:
aofgroningen@elann.nl 
AOF Groningen
p/a Elann
Paterswoldseweg 806
9728 BM Groningen

Afhandelingstermijn aanvraag

U krijgt binnen vijftien werkdagen een bevestiging van ontvangst én de datum van de AOF-commissievergadering waarin uw aanvraag wordt behandeld. Over de beoordeling van uw aanvraag wordt u binnen een week na de commissievergadering geïnformeerd.

Ga naar Over de AOF-commissie voor de vergaderdata.

Vragen over projectvoorstel

Met vragen over (de uitwerking van) een projectvoorstel kunt u contact opnemen met Gerard Tros, secretaris van de AOF-commissie, via de contactgegevens aan de zijkant van de pagina.