Aanwezigheid tolk bij consult

Is er een tolk fysiek aanwezig geweest bij uw consult via het Tolk- en Vertaalcentrum Nederland (TVcN)? Dan kunt u de kosten hiervoor declareren bij het AOF.

Vergoeding

De kosten van de fysieke aanwezigheid van een erkende tolk via het TVcN worden vergoed vanuit het algemene AOF-budget. Het gebruik van de tolkentelefoon komt niet ten laste van het budget dat de hagro heeft gekregen van het AOF.

Werkwijze aanvragen vergoeding

Vraag de vergoeding aan door de volgende stappen te doorlopen:

1. Download onderstaand aanvraagformulier.
2. Vul het in en voeg de benodigde bijlage (factuur tolk) toe.
3. Stuur het getekende formulier met de benodigde bijlage naar Elann, onder vermelding van AOF-aanvraag.

U kunt dit doen per e-mail of per post:
aofgroningen@elann.nl 
AOF Groningen
p/a Elann
Paterswoldseweg 806
9728 BM Groningen

Afhandelingstermijn aanvraag

De aanvraag voor dit standaardproject wordt binnen tien werkdagen afgehandeld.

Download aanvraagformulier aanwezigheid tolk bij consult