Digitalisering huisartsenpraktijk

Hagro's kunnen jaarlijks een vergoeding voor digitalisering in de huisartsenpraktijk ontvangen vanuit het AOF. Dit gebeurt met een regeling die sinds 2015 de oude regeling voor ICT-calamiteiten vervangt.

Het gaat hier om de aanschaf en het actueel houden van digitale middelen, en om de uitleg van het gebruik ervan.

Vergoeding

De vergoeding bedraagt € 1.500 euro per praktijk en komt ten laste van het budget dat de hagro heeft gekregen van het AOF. Uitbetaling gebeurt voor zover dit budget van de hagro dat toelaat.

Werkwijze aanvragen vergoeding

Vraag de vergoeding aan door de volgende stappen te doorlopen:

1. Download onderstaand aanvraagformulier.
2. Vul het in en voeg de benodigde bijlage (nota) toe.
3. Laat de aanvraag ondertekenen door de voorzitter van de hagro.
4. Stuur het getekende formulier met eventuele bijlagen naar Elann, onder vermelding van
    AOF-aanvraag.

U kunt dit doen per e-mail of per post:

aofgroningen@elann.nl 
AOF Groningen
p/a Elann
Paterswoldseweg 806
9728 BM Groningen

Afhandelingstermijn aanvraag

De aanvraag voor dit standaardproject wordt binnen tien werkdagen afgehandeld.

Download aanvraagformulier digitalisering huisartsenpraktijk