Inzet uurgesprek

Wilt u als huisarts een uurgesprek inzetten? Dan kunt u hiervoor een vergoeding aanvragen vanuit het AOF.

Waarom een uurgesprek?
Soms is er meer tijd nodig om de achtergrond van klachten van personen beter te begrijpen. Dit zou de huisarts meer mogelijkheden geven om de oorzaak van de klachten te achterhalen en zo een betere oplossing te bieden. AOF Groningen biedt de huisartsen in de regio Groningen de mogelijkheid om een uur te wijden aan één patiënt.

Een consult met een achterstandspatiënt kan mogelijk meer tijd kosten, bijvoorbeeld omdat deze patiënt nu uitsluitend alleen naar het spreekuur mag komen. De tolkentelefoon kan worden ingezet, ondersteunend materiaal kan worden gebruikt (bijv van Pharos, positieve Gezondheid, 4D-model, krachtige basiszorg) en andere betrokkenen kunnen (evt op afstand) deelnemen.

Voor wie?
Praktijkhouders Groningen en Noord Drenthe die minimaal 5% patiënten hebben die vallen onder de criteria achterstandsgebied.

Doel uurgesprek
Het doel is om met de patiënt alle medische en psychosociale factoren te identificeren en te bespreken de een rol spelen bij de klachten. Het uur kan deels ook gebruikt worden om de nodige afstemming met het netwerk rondom de patiënt te verzorgen. Dit resulteert uiteindelijk in beter passende zorg en minder consulten in de toekomst.

Spelregels
De vergoeding geldt alleen voor de inzet van de huisarts of medewerker huisartsenpraktijk (POH, PA, VS)

De aanvraag voor vergoeding kan alleen door middel van gebruik van het desbetreffende declaratieformulier.
Bij de declaratie moet enige informatie over het gesprek gegeven worden.

De vergoeding geldt alleen voor gesprekken die in 2022 plaats hebben gevonden.

Vergoeding
De vergoeding is € 60 per gesprek.

Werkwijze
Declaratie kan ingediend worden na afloop van het gesprek d.m.v. indienen van het formulier.

Voorwaarden

  • 1 gesprek per patiënt per jaar
  • Vergoeding geldt alleen voor uur huisarts of medewerker huisartsenpraktijk
  • Andere betrokkenen kunnen voor gesprek uitgenodigd worden
  • Uitbetaling gebeurt alleen op basis van volledig ingevuld formulier

Ingangsdatum en duur
1 januari 2022 tot en met 31 december 2022

Evaluatie
Jaarlijks in augustus/september a.h.v. de ingediende aanvragen wordt er geëvalueerd en besloten over voortzetting van de vergoeding.

Verdere informatie
(Bevindingen FHA (Den Haag): In 2020 hebben 9 praktijken 71 uurgesprekken gevoerd. De meest voorkomende redenen was inzicht gevencomplexe medische situatie en multi-problematiek op sociaal, economisch, psychisch of medisch gebied.
Het meest besproken waren psychische problemen en stres, verwachtingen patiënt en zelfmanagement chronische ziekten.
De uitkomsten waren erg positief; de patiënt kreeg een duidelijker inzicht en beter overzicht van zijn situatie/ziekte. Door de extra tijd accepteerde de patiënt zorg door andere hulpverleners en werd er contact met externe zorgverleners gemaakt.
Vaak waren patiënten opgelucht en tevreden na het uur gesprek en hebben ze tot afname van consultatie geleidt. Zie het evaluatierapport uurgesprek FHA Den Haag: https://www.stichtingfha.nl/nieuws/evaluatie-uur-gesprekken-2020/ )

Tip
Door meerdere uurgesprekken op een dagdeel te plannen is het beter mogelijk om waarneming te regelen

 

Werkwijze aanvragen vergoeding

Vraag de vergoeding aan door de volgende stappen te doorlopen:

1. Download onderstaand aanvraagformulier.
2. Vul het in en voeg de benodigde informatie en eventuele bijlagen toe.
3. Onderteken de aanvraag.
4. Stuur het getekende formulier met de benodigde bijlage naar Elann, onder vermelding van
    AOF-aanvraag.

U kunt dit doen per e-mail of per post:
aofgroningen@elann.nl 
AOF Groningen
p/a Elann
Paterswoldseweg 806
9728 BM Groningen

Afhandelingstermijn aanvraag

De aanvraag voor dit standaardproject wordt binnen tien werkdagen afgehandeld.