Inzet waarneming

Wilt u als huisarts een waarnemer inzetten? Dan kunt u hiervoor een vergoeding aanvragen vanuit het AOF.

Patiënten met achterstandsproblematiek hebben over het algemeen meer aandacht nodig van de huisarts en zijn praktijkmedewerkers. Hierdoor ervaart men in een huisartsenpraktijk met een achterstandspopulatie vaak meer werkdruk dan in een gemiddelde huisartsenpraktijk.

Volgens de AOF-commissie verlicht de inzet van waarneming niet alleen de werklast van de assistente en de huisarts, maar waarborgt dit ook de continuïteit van de patiëntenzorg. Patiënten kunnen immers tijdens de afwezigheid van de eigen huisarts bij de waarnemer terecht, zodat bij terugkomst de wachtkamer niet (extra) vol zit. Daarnaast hebben op die manier zowel de nog aanwezige huisartsen als de van verlof terugkerende huisartsen minder werkdruk.

Vergoeding

De vergoeding voor de inzet waarnemer bedraagt € 1.500 per normpraktijk (maximaal € 3.000) per jaar. Deze financiering komt ten laste van het budget dat de hagro heeft gekregen van het AOF. Voor zover dit budget van de hagro het toelaat, vindt uitbetaling plaats.

Werkwijze aanvragen vergoeding

Vraag de vergoeding aan door de volgende stappen te doorlopen:

1. Download onderstaand aanvraagformulier.
2. Vul het in en voeg de benodigde bijlage (nota) toe.
3. Laat de aanvraag ondertekenen door de voorzitter van de hagro.
4. Stuur het getekende formulier met de benodigde bijlage naar Elann, onder vermelding van
    AOF-aanvraag.

U kunt dit doen per e-mail of per post:
aofgroningen@elann.nl 
AOF Groningen
p/a Elann
Paterswoldseweg 806
9728 BM Groningen

Afhandelingstermijn aanvraag

De aanvraag voor dit standaardproject wordt binnen tien werkdagen afgehandeld.

Download aanvraagformulier inzet waarneming
Download regeling vergoeding inzet waarneming