Nascholing praktijkpersoneel

Bent u huisarts of praktijkmedewerker en wilt u een nascholing volgen die duidelijk te maken heeft met patiëntencontact en achterstandsproblematiek? Dan komt deze nascholing in aanmerking voor financiering door het AOF.

Denk aan de volgende thema’s: motiverende gespreksvoering, af- en aanspreekgedrag, omgaan met agressie of onbegrepen klachten. Voor actuele nascholingen over dergelijke onderwerpen kunt u bijvoorbeeld de nascholingsagenda van Elann bekijken.

Vergoeding

De cursusgelden en reiskosten van de deelnemers kunnen gedeclareerd worden. De vergoeding hiervoor wordt betaald uit het budget dat de hagro heeft gekregen van het AOF.  

Werkwijze aanvragen vergoeding

Vraag de vergoeding aan door de volgende stappen te doorlopen:

1. Download onderstaand aanvraagformulier.
2. Vul het in en voeg benodigde bijlagen (offerte, nota) toe.
3. Stuur het getekende formulier met de benodigde bijlagen naar Elann, onder vermelding van
    AOF-aanvraag.

U kunt dit doen per e-mail of per post:
aofgroningen@elann.nl 
AOF Groningen
p/a Elann
Paterswoldseweg 806
9728 BM Groningen

Afhandelingstermijn aanvraag

De aanvraag voor dit standaardproject wordt binnen tien werkdagen afgehandeld.

 

Nascholingsagenda