Netwerken Palliatieve Zorg Groningen

Het ministerie van VWS wil de kwaliteit van palliatieve zorg verbeteren zodat iedere burger verzekerd is van goede palliatieve zorg op de juiste plaats, op het juiste moment door de juiste zorgverleners. Daartoe subsidieert het ministerie een landelijk dekkend netwerk van regionale Netwerken Palliatieve Zorg. Dit doet het ministerie via de Regeling ‘Palliatieve terminale zorg’.

In de provincie Groningen en Noord Drenthe zijn drie Netwerken Palliatieve Zorg actief: in Noord- en Zuidoost-Groningen en in Groningen-Centraal.  Sinds 1 januari 2016 verzorgt Elann de aanvragen en het beheer van de budgetten van deze drie Groninger Netwerken Palliatieve Zorg. Daarnaast wordt vanuit Elann de netwerkcoördinatie voor de Regeling ‘Palliatieve terminale zorg’ uitgevoerd.

Doelstelling netwerken palliatieve zorg

De netwerken palliatieve zorg willen bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg voor mensen in de laatste levensfase. Deze verbetering wil men realiseren door de samenwerking rond palliatieve zorg te versterken in alle gemeenten van de provincie Groningen. Dit doen de netwerken door hun kerntaken uit te voeren: het coördineren en signaleren van- en informeren over palliatieve zorg.

Coördinator

Coördinator van de drie Groninger Netwerken Palliatieve Zorg is Jacqueline Tijhaar. Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Neem dan contact met haar op of ga naar de website van Netwerken Palliatieve Zorg Groningen.

Website Netwerken Palliatieve Zorg Groningen

Wat is palliatieve zorg?